Използвайки www.Maksup.com означава, че Вие сте съгласни и приемате условията за ползване на сайта. Ние си запазваме правото във всеки един момент да променяме тези условия, като валидността им започва от момента на тяхното публикуване. 
Вие сте наясно при ползването на сайта, че www.Maksup.com може да ви изпраща електронни писма относно новости и нови продукти в сайта. 

При извършена покупка/поръчка на стока от нашия магазин, www.Maksup.com поема отговорността за доставка на стоката, като се запазят всички критерии упоменати при поръчката (цена, качество, вид, бройка), като клиента е длъжен да заплати стоката след доставката съгласно тези условия, които са приети при бъдещо ползване на сайта. Клиента може да върне пратката при нейното получаване и несъгласие с нея, използвайки опция да я отвори преди да плати, за да се увери в съдържанието и качеството на пратката. 

При правене и приключване на поръчка клиентът се съгласява да спазва условията които са предоставени от сайта, като при нужда да бъде променена самата поръчка, клиентът може да се свърже с нас преди получаването и заплащането на артикула. Не се колебайте да се свържете с нас при всички случаи, ние ще се отнесем с разбиране и уважение към вашите искания. 

След успешното приключване на поръчка, клиентът получава електронно писмо съгласно условията за ползване на сайта относно покупката. 

Поверителност на данните

 Личните данни, които предоставяте на www.Maksup.com, ще бъдат използвани единствено и само за обработка и доставка на поръчката, осъществяването на връзка с  Вас на посочения  телефонен и e-mail. www.Maksup.com  гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за цели различни от гореспоменатите .